ТИКВЕШ ЦРВЕНО ВИНО

Александрија Куве (0.75л)

1300ден.

Вранец Спешал Селекшн (0.75л)

1200ден.

Кабарне Спешал Селекшн (0.75л)

1200ден.

Мерло Спешал Селекшн (0.75л)

1200ден.

Т'га за Југ (0.75л)

700ден.

Александрија Класик (0.187л)

700ден.

Розе (0.75л)

600ден.

Розе (1л)

400ден.

Александрија Куве (0.187л)

280ден.

Александрија Куве (0.187л)

280ден.

Александрија Куве Розе (0.187л)

280ден.

Т'га за Југ (0.187л)

180ден.

Александрија Класик (0.187л)

180ден.

БОВИН ЦРВЕНО ВИНО

Император (0.75л)

3000ден.

Мерло (0.75л)

1400ден.

Александар (0.75л)

1400ден.

Дисан (0.75л)

2300ден.

БОВИН БЕЛО ВИНО

Шардоне (0.75л)

1400ден.

Совињон (0.75л)

1400ден.

ТИКВЕШ БЕЛО ВИНО

Александрија Куве (0.75л)

1300ден.

Темјаника Спешал Селекшн (0.75л)

1200ден.

Мускат Спешал Селекшн (0.75л)

1200ден.

Александрија Класик (0.75л)

700ден.

Траминец Класик (0.75л)

700ден.

Темјаника Класик (0.75л)

700ден.

Смедеревка (1л)

420ден.

Александрија Куве (0.187л)

280ден.

Александрија Класик (0.187л)

180ден.

Траминец Класик (0.187л)

180ден.

НАЛИВНИ ВИНА

ТИКВЕШ

Барик Тиквеш (бело/црвено) (1л)

750ден.

Македонско (бело/црвено) (1л)

480ден.

02 306 2009